OPIS PROJEKTU

Metropolia Młodych, to projekt mający na celu promowanie i rozwijanie dialogu usystematyzowanego w ramach Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii oraz wzmocnienie potencjału odnośnie polityki młodzieżowej w regionie.  Działanie opiera się na współpracy pomiędzy młodymi ludźmi (w wieku od 18 do 25 lat), a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową i w założeniu ma zaowocować opracowaniem i wdrożeniem rekomendacji w zakresie polityki młodzieżowej w Metropolii, w szczególności modelu funkcjonowania Metropolii Młodych – organu doradczego metropolii do spraw młodzieży.

Projekt został zainicjowany oddolnie, przez 36- osobową grupę młodych ludzi z 9 śląskich i zagłębiowskich miast – Katowic, Gliwic, Sosnowca, Chorzowa, Tarnowskich Gór, Czeladzi, Mikołowa, Bytomia i Dąbrowy Górniczej. W jego trwających 12 miesięcy ramach przewidzieliśmy wiele integralnie łączących się z sobą działań – etap przygotowawczy i promocyjny, spotkanie inaugurujące projekt, badania społeczne i konsultacje na poziomie lokalnym, sześć jednodniowych konferencji, jedną dwudniową konferencję oraz  3 dniowe spotkanie podsumowujące projekt dla 36 osobowej grupy młodzieży, podczas których przedstawiać będziemy nasze rekomendacje oraz prowadzić dyskusję z lokalnymi decydentami. Wszystkim spotkaniom towarzyszyć będą wydarzenia out-doorowe oraz działania upowszechniające projekt (prowadzenie strony internetowej, na której umieszczane będą zdjęcia, filmy i rekomendacje).

 

Wszystkie zaplanowane działania zakładają aktywną partycypację młodzieży w sprawach publicznych, poprzez umożliwienie nam bezpośredniego kontaktu z urzędnikami i politykami, z którymi chcemy uczyć się umiejętności dyskusji i dialogu. Zdobytą wiedzę, nawiązane kontakty i wypracowane rezultaty projektu zamierzamy przekuć w konkretne inicjatywy, mające na celu rozwiązywanie problemów młodzieży w regionie, a także w wypracowanie modelu działania i wdrożenia Metropolii Młodych, tak aby głos młodych ludzi w ramach konurbacji Śląsko Zagłębiowskiej, był dowartościowany i słyszany, a osoby odpowiedzialne za politykę młodzieżową mogły opierać swoje działania o realny dialog i wymianę opinii z młodzieżą.